دیوار رنگ (خشک)

مشخصات

دیوار رنگ خشک با ایجاد (فشار منفی ) باعث ایجاد گردش جریان هوای یکنواخت از طریق فیلتر ها میگردد که این جریان ذرات رنگ معلق در هوا را به سمت فیلترها منتقل میکند بدون اینکه در محیط پراکنده شود.

در مرحله اول فیلترینگ فیلتر کاغذی نزدیک به 95 درصد ذرات رنگ جذب گردیده و در مرحله دوم فیلترینگ(فیلتر الیاف) مابقی ذرات جذب میگردد و هوای تمیز و عاری از رنگ به خارج محیط هدایت میگردد.

دیوار رنگ خشک دارای یک فن یکپارچه محافظت شده در برابر انفجار است که ساخته شده شرکت های معتبر اروپایی نظیر  … , Nicotra , Technifan بوده که نسبت به موارد مشابه دارای صدا و لرزش بسیار اندک و مصرف برق پایین و بازدهی بالا میباشد.

مزایای دیوار رنگ خشک

مشخصات فنی