Kappa V60 series

Kappa V series

یونیت اره

قابل استفاده برای قطعات کوچک

گونیای اضافی

گونیای اضافی به صورت یک آپشن استاندارد برای برش دقیق تر در طول قطعه کار

یونیت خط زن مجهز به تیغه کارباید

kappa v80

kappa v60