Creator 950

هد سوراخ کاری و اسپیندل اصلی که به طور مداوم هدایت میشوند

چهار جایگاه تعویض ابزار

گونیای عمودی دوم برای قطعات با طول زیاد

جابجایی افقی قطعه کار

قابلیت برداشتن قطعه کار از عقب

از این آپشن برای استفاده از دستگاه در خطوط تولید استفاده میشود

 

میز کاری اضافی

سیستم گریپر متحرک
غلتک های افقی

سیستم اتوماتیک اندازه گیری ابزار

سیستم اندازه گیری اتوماتیک سطح قطعه کار
کنترل جایگاه خروجی مکنده

یک cnc سوراخ کاری فقط در 5 متر مبع