فرز

فرز profil 45z
فرز profil 45Z x-motion
فرز profil 45M
فرز profil 45M x-motion

رنده

کفرند plan51L

گندگی

گندگی exact 51
گندگی exact 63

رنده گندگی

دو کاره Dual 51

مولدر

Fimac
مولدر 4 موتوره 416
مولدر 5 موتوره 523
مولدر 5 موتوره یونیورسال
مولدر 6 موتوره یونیورسال
چندتیغ R300
چندتیغ R400
رنده گندگی P450
رنده گندگی P630

با تشکر از حسن توجه شما ، لطفا جهت دریافت اطلاعات در خصوص مولدر ها با واحد فروش تماس حاصل بفرمایید.

تماس با ما